Stavebniny Kropiľák / Sabinov

Nahrávam ...

Farba na vodorovné dopravné značenie vozoviek

Farba je určená na vodorovné dopravné značenie vozoviek a iných plôch s živičným, prípadne betónovým povrchom. Výrobok je zavedený v Katalógu schválených výrobkov pre vodorovné dopravné značenie vydaným Ministerstvom dopravy ČR.
Nanáša sa v jednej vrstve vzduchovým aj tlakovým bezvzduchovým nanášacím zariadením, prípadne inou vhodnou nanášacou technikou s možnosťou použitia maskovacie šablóny. Viskozita farby je upravená pre priamu aplikáciu na stroj. V prípade potreby (podľa aplikácie, typu zariadenia) je možné riedenie prípravkom TOLUEN P 6406. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné farbu v zásobníkoch priebežne miešať alebo pred vlastnou aplikáciou znovu dôkladne premiešať. Zasychá na vzduchu fyzikálnym odparením rozpúšťadla min. 7 minút pri teplote vzduchu min. 5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75%. Hrúbka mokrého náteru je 500 mikrometrov (cca. 680 g/ m2). Hrúbka suchého nástreku je 220 mikrometrov. Pri nanášaní je nutné vykonať posyp balotinou asi 300 – 350 g/m2 typ Swarco T 14 G20, pre zaistenie retroreflexie a drsnosti musí byť táto operácia vykonaná, vzhľadom k rýchlemu zasychaniu, bezprostredne. Náter farby je prejazdný vozidlami 30 minút od nanesenia na suchú vozovku pri teplote 1 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 75%. Nižšia teplota a vysoká vlhkosť vzduchu spomalí schnutie farby. Pri manipulácii sa nesmie do výrobku dostať voda, ktorá výrobok znehodnocuje.

Séria: Ostatné výrobky
Dodávateľ: BAL

Informácie k nákupu

Naša stránka je len katalóg, všetko čo Vás zaujíma si môžte vložiť do košíka a my Vám k tomu obratom zašleme cenovú ponuku a dostupnosť.